Disse informationer har jeg hentet på www.lindenberg.dk


IVM - In Vitro MaturationIVF-BEHANDLING - HVOR ÆG UDTAGES UDEN LANGVARIG HORMONSTIMULATION OG EFTERMODNES I LABORATORIETPatientinformation
Vi udfører for tiden et videnskabeligt forsøg med henblik på at forbedre behandlingen af barnløse par. Aktuelt vil vi gerne undersøge, om vi kan undgå den langvarige hormonstimulation i forbindelse med kunstig befrugtning (IVF-behandling, reagensglasbehandling) og i stedet eftermodne æggene i laboratoriet. Vi vil hermed spørge Jer, om I vil deltage i denne undersøgelse.

Det er formålet på sigt at undgå de langvarige daglige hormoninjektioner og de mange kontrolscanninger, men ikke mindst undgå risiko for overstimulation. Derfor er vi nu ved at undersøge, hvorledes vi kan udtage æg fra æggestokkene og efterfølgende eftermodne dem i laboratoriet. Efter 1 dags modning i laboratoriet befrugtes æggene ved mikroinjektion. Ægudtagning og oplægning af æg foregår efter afdelingens almindelige rutine.

Inden de befrugtede æg oplægges, er det nødvendigt at forbehandle med naturlige kvindelige hormoner, så slimhinden i livmoderen er velforberedt. Dette betyder efterbehandling med østradiol tabletter og progesteron stikpiller. Sandsynligheden for at opnå graviditet ved denne metode er mindre end ved konventionel reagensglasbehandling, idet ca. 18% af de kvinder, som får oplagt befrugtede æg, opnår graviditet med påvisning af levende foster. Derfor tæller denne behandling ikke med i de 3 behandlinger, som normalt tilbydes i det offentlige system.

Indtil nu er født over 70 børn, hvor graviditet er opnået ved denne metode, og alle disse børn er sunde og raske.

Denne undersøgelse støttes af firmaet Medi-Cult, som giver klinikken økonomisk refusion for de udgifter, som er forbundet med afvikling af projektet. Ingen af de læger, der forestår undersøgelsen har personligt et økonomisk udbytte heraf. Herlev Amtssygehus har fået lokaler specielt indrettet til at varetage behandlingen af de par, som ønsker at indgå i dette projekt.

Dette indebærer, at så længe I deltager i projektet, vil behandlingen varetages i:
 • Fertilitetsklinikken G-114 Københavns Amtssygehus i Herlev tlf 44883216 eller 44883109
 • Behandlingen varetages af personale ansat ved Herlev Amtssygehus, og når projektet er afsluttet, overføres behandlingen som hidtil til Fertilitetsklinikken i Herlev, såfremt graviditet ikke er indtrådt.


 • Hvem kan deltage?
 • Par henvist til Fertilitetsklinikken i Herlev til reagensglasbehandling.

 • Kvinden skal være under 36 år og normalvægtig.

 • Årsag til Barnløshed: ødelagte æggeledere hos kvinden og/eller nedsat sædkvalitet hos manden eller kvinden har polycystiske ovarier, æggestokke med mange æggeblærer.


 • Hvem kan ikke deltage?
 • Tidligere reagensglasbehandling med få æg (under 3) eller manglende deling af æg.
 • PROCEDUREN VED IVM


  Behandlingen er tilrettelagt efter samme dagsprogram som på Fertilitetsklinikken i Herlev med ægudtagning om morgenen og ultralydsscanninger om formiddagen.

  Det samlede behandlingsforløb fra tilmelding 1. menstruationsdag til oplægning af befrugtede æg varer ca. 14 dage.

  Hver gang I mødt til behandling og undersøgelse, bedes I først henvende Jer i receptionen.

  Tilmelding til behandling
  Klinikken kontaktes 1. menstruationsdag kl. 8.15 til 8.30 på tlf. 44883216. Hvis du får menstruation om eftermiddagen, ringer du næstkommende dag, og dette regnes om 1. dag. Vi aftaler herefter mødetidspunkt til ultralydsscanning, som skal foregå dag 3 i menstruationscyklus.

  Ultralydscanning dag 3
  Her vurderes æggestokkene, og slimhinden i livmoderen, og det videre forløb fastlægges ud fra stimulationsskema.

  Kontrolscanninger
  Ægblærernes vækst og slimhinden i livmoderen følges med ultralydscanning fra dag 7 til ægudtagningen.

  Blodprøver
  I forbindelse med ultralydscanning tages blodprøver til bestemmelse af hormonstatus.

  Forbehandling af slimhinden
  Slimhinden i livmoderen skal gøres klar til at modtage det befrugtede æg. Dette gøres med naturlige hormoner, som normalt dannes i æggestokkene. Du vil få udleveret en recept. Hormonbehandlingen påbegyndes den dag, æggene tages ud. Der tages østrogen tabletter, 1 tablet 3 gange daglig, og 2 dage senere suppleres med progesteron stikpiller, som ligeledes tages 3 gange daglig. Denne behandling fortsætter indtil graviditetstest er foretaget, og hvis graviditetstest er positiv fortsættes indtil ultralydsscanning foretages i uge 7..

  Ægudtagning
  Foregår som ved almindelig reagensglasbehandling. Du vil få 2 almindelige smertestillende tabletter (Panodil) og 1 tablet beroligende medicin. Inden ægudtagningen lægges en lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen, og morfinlignende medicin gives i blodåren. Du vil således være vågen, men smertedækket under hele indgrebet. Du kan blive døsig af medicinen, og du må derfor ikke selv køre bil hjem.

  Modning af æggene
  Foregår de næste 30 timer i laboratoriet

  Befrugtning af æggene
  Dagen efter ægudtagningen skal vi modtage en sædprøve kl. 8.15 i laboratoriet. Æggene befrugtes ved mikroinjektion (ICSI)

  Tilbagelægning af de befrugtede æg
  Dette foregår 4 dage efter ægudtagningen. Proceduren er som ved almindelig reagensglasbehandling.

  Graviditetstest
  2 uger efter ægoplægning tages blodprøve. I får blodprøvekort udleveret den dag, der lægges æg tilbage i livmoderen. Blodprøven tages på Klinisk-Kemisk afdeling på Herlev Amtssygehus på 4. sal, afsnit M1. Svar tilsendes Fertilitetsklinikken, så du ringer til sygeplejersken efter kl. 13.30 og får svar på blodprøven.

  Ultralydscanning ved opnået graviditet
  Ultralydscanning foretages 3 uger efter positiv graviditetstest. Indtil denne dag fortsættes hormon-behandling. Efterfølgende tilbydes gennemscanning af fostret i uge 12 og uge 18. Dette foretages på Ultralydafdelingen på Herlev Amtssygehus på 18. etage.

  Moderkageprøve eller fostervandsprøve
  Alle par, som i Danmark opnår graviditet efter reagensglasbehandling og befrugtning ved mikroinjektion (ICSI), tilbydes moderkageprøve eller fostervandsprøve.